Our purpose is to preserve New Zealand's whitewater resources and enhance opportunities to enjoy them safely.

Waikato

Region River Namesort icon Title Class Flow Rating
Waikato Mangaotaki Mangaotaki bridge to SH3 II+ (P)
Waikato Mangaotaki SH3 to Mokau III (P)
Waikato Moawhango Moawhango run III (P)
Waikato Mōkau Totoro Gorge II-IV
Waikato Ohinemuri Karangahake Gorge III, IV-IV+
3.666665
Waikato Ohinepango Ohinepango III+-IV- (P)
Waikato Pokaiwhenua Pokaiwhenua II (IV)
5
Waikato Poutu Stream Poutu Stream IV (P)
5
Waikato Tauranga Taupo Kiko Rd to SH1 IV+ (V)
Waikato Tawarau Were Road to Te Anga III-IV (V) (P)
Waikato Tongariro Blue Pool to Turangi II
Waikato Tongariro Poutu Intake to Blue Pool III-III+
4.666665
Waikato Tongariro Rangipo Dam to Tree Trunk Gorge III-IV (P)
4.75
Waikato Tongariro Tree Trunk Gorge to Waikato Falls III+ (P)
5
Waikato Tongariro Tree Trunk Gorge V
5
Waikato Waihohonu SH1 to Waihohonu intake III (P)
4.5
Waikato Waihou Near Putaruru II
Waikato Waikato Huka Falls IV-V+ (P)
4.666665
Waikato Waikato Aratiatia V-VI
Waikato Waikato Ngāwapurua II+
4
CSV
This site is a beta version.